Referat af Generalforsamling 12/3 2015
Susanne Christensen - 16/03/15

 

Mødereferat ordinær generalforsamling i HK89 Båndbyerne

Torsdag den 12.03.2015 kl. 19:00 i Båndbyhallen:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent / ordstyrer

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent, samt godkendelse af budget

6. Valg af næstformand, kasserer, 2 suppleanter, revisor og 4 bestyrelsesmedlemmer (formændene for seniorudvalg, ungdomsudvalg, aktivitetsudvalg og sponsorudvalg)

7. Eventuelt

 Pkt. 1: René Holst blev valgt

 Pkt. 2: Formandens beretning blev godkendt

 Pkt. 3: Regnskab fremlagt og godkendt

 Pkt. 4: Vedtægtsændringer – forslag godkendt

 Pkt. 5: Budget fremlagt og godkendt.

 Pkt. 6:

Næstformand: René Holst *

Kasserer: Bestyrelse arbejder videre på en at finde en kasserer – Ekstra ordinær generalforsamling 16/4 i Båndbyhallen

Sponsorudvalg: Rasmus Henningsen

Ungdomsudvalg: Susanne Simonsen

Seniorudvalg: Martin Rytter

Aktivitetsudvalg: Morten Kusk

Suppleanter: 1. suppleant Helle Knudsen, 2. suppleant Pia Therkildsen

Revisor: Kirsten Riise

* Generalforsamlingen godkendte René Holst er valgt med kommentar om han måske kun kan sidde et år.

 Pkt. 7:

Kommentar omkring brug af holdledere til at finde hjælpere til Svane Cup/Nøvling turnering.

Kommentar omkring prisen for afslutningsfesten – for dyr, da der skal bruges penge på mange ting f.eks Herning, tøj, opstart på sommeraktiviteter.

Referent: Susanne ChristensenTilbage til oversigten