Referat ekstraordinær generalforsamling
Lars Therkildsen - 24/11/15

 
Referat ekstraordinær generalforsamling 3.november 2015
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til bestyrelsen
3. Valg af 2 suppleanter
4. Eventuelt
 
 
Referat
1: Lars Therkildsen valgt til dirigent, han kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet
 
2: Pia Therkildsen fortalte om bestyrelsens arbejde med Dansk Håndboldsforbunds "Knæk Kurven". I arbejdet med Knæk Kurven er bestyrelsen opmærksom på at der er behov for bl.a. at få omdefineret formandens rolle, samt få uddelegeret opgaver. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette frem mod den ordinære generalforsamling i foråret 2016.
Camilla Kjær Jensen blev valgt til formand uden modkandidater.
 
3: Som suppleant fortsætter Pia Therkildsen, mens Stine Brix blev valgt til anden suppleant.
 
4: Der blev spurgt ind til om der er fundet en webmaster, Pia kunne fortælle, at Lars Therkildsen har overtaget webmaster rollen.
Der blev talt om klubsamarbejderne. Bestyrelsen fortalte, at det er noget de vil evaluere på i god tid inden næste sæson.
Der blev spurgt ind til frivillig@hk89.dk, der vil blive tjekket op på om mailadressen virker.
 
Generalforsamling slut kl. 19.20
 
 
 
 
_____________________________                             ___________________________
Dirigent: Lars Therkildsen                                              Referent: Camilla Kjær Jensen
 

Tilbage til oversigten