Nyt fra bestyrelsen 12/2015
Lars Therkildsen - 07/12/15


 
Nyt fra bestyrelsen i HK89                                                                                                    december 2015
Den nye bestyrelse har afholdt første bestyrelsesmøde og har her drøftet forskellige temaer for resten af sæsonen. Bestyrelsen har igennem arbejdet med projekt ”Knæk Kurven”, sammen med Rikke Nielsen konstateret, at formandsposten i håndboldklubben er en stor og krævende post. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der tilføjes en ekstra funktion sammen med formanden – ”generalsekretær”. Denne nye funktion skal bl.a. varetage dialogen med trænere/ledere, løse evt. konflikter og i det hele taget sikre en god og værdibaseret dialog imellem alle i HK89. Formanden er naturligvis overordnet ansvarlig for klubben og driften.
Bestyrelsen har på første møde bl.a. drøftet følgende:
 
 • Alle medlemmer inviteres til æbleskiver inden jul (koordineres af trænerne)
 • Istandsætning af klublokalet påbegyndes
 • Efter ønske fra bestyrelse og trænere besluttes det, at der på hvert hold skal vælges et forældreråd. Dette forældreråd skal være udvalg og bestyrelsens kontakt til holdene når der skal bruges frivillige til større arrangementer.
 • Evaluering af håndboldskolen i efterårsferien: Positive tilbagemeldinger.
 • Der afholdes Ingolfstævne den 8-9. januar 2016. U8 hold-leder Betina Væversted er overordnet ansvarlig/koordinator.
 • Samarbejde med Flaglauget om foredrag med Lars Christiansen i marts 2016.
 • Planer/ambitioner for sæson 2016/2017, herunder drøftelse af bredde/elite. Dette har bestyrelsen besluttet at drøfte på en temadag i januar 2016. Input hertil modtages meget gerne.

Vision for den nye bestyrelse:
 
 • Vi vil være åbne og imødekommende
 • Vi vil forsøge at skabe håndboldtilbud der tilgodeser alle klubbens medlemmer
 • Vi vil holde arrangementer der styrker de sociale relationer
 • Vi vil understøtte alle trænere/ledere i deres frivillige arbejde
 • Vi vil værne om klubbens værdier og traditioner
 • Vi vil fortsat samarbejde med lokale foreninger, klubber og skoler
 
 
 

Tilbage til oversigten