Seniorudvalgets medlemmer

Bestyrlsesmedlem og formand for seniorudvalget
Rasmus Ransborg
Tlf: 51 18 58 10
rasmus@ransborg.net
1. suppleant til bestyrelsen, medlem af seniorudvalg
Cecilie Pingel Madsen
Tlf:
sillepingel@hotmail.com