Mikroregler


IDEGRUNDLAG - MIKROHÅNDBOLD

Ideen med mikrohåndbold er, at aktivere børn i alderen 4 til 8 år i en fysisk aktivitet tilpasset disses fysiske, psykiske og sociale udvikling. Mikrohåndbold skal tage sit udgangspunkt i leg og børns naturlige bevægelse. Gennem minihåndbold stifter det enkelte barn og dets familie bekendtskab med den lokale håndboldforenings aktiviteter og bør opleve, at aktiv deltagelse i idrætten og foreningsliv er vigtigere end resultater af kampe.


REGLER

Der spilles 1 x 10 min.

Boldstørrelsen er 46-49 cm i omkredsen og vejer 225 -300 gram. Hvis de involverede hold er enige, kan kampes afvikles med "skumbolde" i samme omkreds.

Alle mikrospillere af begge køn, som ikke er fyldt 8 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori mikrohåndboldstævnerne begynder kan deltage.

Der spilles med 5 markspillere, hvoraf én er målvogter. Det tilstræbes, at der både er drenge og piger på holdet. Fysisk kontakt skal begrænses til det mindst mulige. Mandsopdækning, dribling og "fiskeri" er ikke tilladt. Det er tilladt at dække op i området fra målcirklen til frikastlinien. Det er ikke tilladt forsvarsspilleren at bevæge sig udenfor frikastlinien eller erobre bolden uden for denne.

Reglerne vedr. tekniske fejl (skridt, driblinger...) skal vurderes under hensyntagen til børnenes udvikling.

Målvogteren må deltage i angrebet.

Efter målscoring gives bolden op fra målet (målkast).

Skridt: HUSK at forklare de 4-6 årige og de 6-7 årige uøvede, at de kun må tage tre skridt når de har bolden. Hos de 6-7 årige øvede skærpes kravene, hvis det er bevidst, at de tager mere end tre skridt med bolden under kontrol. Ved gentagende påmindelser - så frikast.

Hopskud: I mikrohåndbold er det ikke tilladt at tage hopskud.

Indkast: Dømmes lempeligt, hvis bolden triller/bliver kastet ud over sidelinien. HUSK bolden må godt stoppes, hvis den hele tiden triller/bliver kastet ud af banen, så de også får spillet lidt bold.

Straffekast: Skal ikke dømmes i mikrohåndbold.

Det tilstræbes at alle rører bolden inden der afsluttes.

HUSK fysisk kontakt skal undgås.


Alder – øvede/uøvede:

Ved mikrospillet håber og tror vi, at trænere og lederne vil vurdere sagligt, man tager efter spillernes alder, når man tildeler/stiller hold, men især, at trænere ser på den enkelte spillers udviklingsniveau/-trin.

HUSK alt er sjovt, så længe man har succes. Succes opnås, hvis jævnbyrdige spillere er på samme hold, frem for jævnaldrende.

HUSK - her gælder det ikke om at vinde, men for klubben / trænerne om at lave håndbold så sjovt, at de samme spillere er aktive indenfor håndbold om 10 – 15 år – ja forhåbentlig længere.

HUSK - det er op til trænerne og lederne, at give mikrospillere succes - så derfor vurder sagligt. De mest øvede spillere vil måske få mere ud af at deltage i overgangsstævner efter nytår.

Dog som udgangspunkt:

4-6 årige: gruppe 1 - uøvede
6-8 årige: gruppe 2 - øvede / uøvede

- men husk, dette er kun vejledende.

Det er trænerne og lederne der vurderer, hvor spillere hører hjemme.